Voorzitter
Henk Venselaar

Secretaris
Ilse van der Westen

Penningmeester
Mirjan Witjes

Jeugd en Competitie
Henk Bruins

Recreanten en Sponsoring
Henk Venselaar

Voor vragen kunt u zich wenden tot Ilse van der Westen, secretaris info@bcgendt.nl