Hartelijk dank voor uw ondersteuning! Er zijn op 15 en 16 december 2023 ruim 1.500 Kerststerren verkocht! In 2024 zal de kerststerren actie op 13 en 14 december plaats vinden. We hopen ook dan weer op uw steun.

BC Gendt
Mirjan Witjes en Alberdien Langen

Kerststerren Actie 2023