Over Rabo ClubSupport

De clubs en verenigingen van Nederland zijn ongelofelijk waardevol, omdat ze ons bij elkaar brengen. Daarom investeert Rabobank haar kennis, netwerk en een deel van de winst in clubs en verenigingen, zodat we met elkaar ons land – buurt voor buurt – sterker maken.

Met Rabo ClubSupport beslissen leden mee via welke clubs en verenigingen een deel van het coƶperatief dividend wordt geĆÆnvesteerd in de lokale samenleving.

Rabo ClubSupport 2020 is succesvol afgerond. Iedereen bedankt!
Na een beladen jaar hopen we in 2021 opnieuw op jullie steun!
Steun Badmintonclub Gendt voor nieuwe jeugdleden + activiteiten

Kunnen wij op jouw stem rekenen?
Badmintonners in actie!