I.v.m. het coronavirus wordt er momenteel niet getraind in Sporthal Walburgen. Het uitgangspunt is dat we per 1 september binnen de geldende kaders weer zo normaal mogelijk kunnen gaan sporten inclusief wedstrijden en competities.

****************

Sportprotocollen

Hier lees je het vernieuwde sportprotocol

Versoepeling maatregelen voor de sport

Per 1 juli wordt er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

  • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
  • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • was vaak uw handen;
  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen zijn hier te vinden. Specifiek voor sport vind je ze hier. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort  mogelijk los te laten. Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.

Met dit protocol willen we alle uitvoerende partijen in de sportsector richting geven hoe te handelen, uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM.

DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE DAGEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN AANWIJZINGSBRIEF RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).

****************

Training in Sporthal Walburgen

Met ingang van het nieuwe seizoen 2020-2021 wordt getraind door zeer ervaren trainer Humphry van Blommestein van 19.30 tot 20.30 voor competitiespelers en jeugd en tussen 20.30 en 21.30 voor recreanten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat: Ilse van der Westen, tel. 0613155190 of info@bcgendt.nl