Handige links

hygiënevoorschriften van het RIVM

Sportprotocol NOC*NSF

Badminton Sportprotocol

https://www.badminton.nl/uploads/images/Leerlijnen-compleet-2020.pdf

https://www.badminton.nl/overzicht-berichtgeving-badminton-en-corona

CORONA PROTOCOL SPORTHAL WALBURGEN

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit
de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine
maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij
(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht)
hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Bekijk hier het overzicht van de maatregelen voor de sport op de website van de Rijksoverheid.

Training

In nauw contact met de trainer zullen leuke en uitdagende oefeningen worden voorgesteld voor zowel de gevorderden als voor de beginners.

Wedstrijden

De (bonds)competitie 2023-2024 zal in september starten

Hygiëne sportmaterialen

Er blijft de mogelijkheid om materialen te reinigen na gebruik.

Handhaving

Er vindt geen controle meer plaats op corona.

Training in Sporthal Walburgen

De trainingen worden verzorgd door onze zeer ervaren trainer Humphry van Blommestein.
Onze speelavond is op woensdagavond. Om 19:30 uur gaan we van start met de training voor de
competitie– en reservespelers en gevorderde recreanten, zowel jeugd als senioren. Deze training zal tot 20:30 duren.
Vanaf 20:30 uur wordt er een training verzorgd van 30 tot 45 minuten voor nieuwe leden (beginnerstraining) en recreanten die
graag aan deze training willen deelnemen. Door middel van deze training kunnen we nieuwe leden beter opvangen en
begeleiden waardoor ze uiteindelijk kunnen deelnemen aan de training die om 19:30 wordt gegeven.

In seizoen 2023-2024 willen we graag ook meer leden verwelkomen. We kunnen momenteel niet vroeger starten dan 19.30 uur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat: Ilse van der Westen, tel. 0613155190 of info@bcgendt.nl