Sportprotocollen

Handige links

Sportprotocol NOC*NSF

Badminton Sportprotocol

Het onderstaande is in juli 2020 door Stichting Sporthal Walburgen gecommuniceerd aan de sportverenigingen

CORONA PROTOCOL SPORTHAL WALBURGEN

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

-Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen
-Ben je 18 jaar of ouder, houd 1,5 m afstand van anderen

Binnenkomst

Mogelijkheid tot handen schoonmaken bij automatische dispenser met sensor in de hal.

Bewegwijzering

Sporthal binnen via zaaldeur.

Vanaf 29/9/2020 zullen voor 3 weken geen bezoekers toegestaan zijn i.v.m. strengere maatregelen inzake het Coronavirus!!!

Sporthal uit via kleedkamers of doorloop kleedkamers scheidsrechters.

Dan via schooluitgang naar Sportcafé of parkeerterrein, ook hier 18+ houd 1,5 m afstand.

Vanaf 29/9/2020 zal het Sportcafé voor 3 weken gesloten zijn i.v.m. strengere maatregelen inzake het Coronavirus!!!

Kleedkamers

Per kleedkamer 10 personen binnen.

Leefrtijd 18+ houd 1,5 m afstand ook tijdens douchen.

Kleedkamers zo schoon mogelijk achterlaten.

Toiletten

Sporters gebruiken toiletten kleedkamers.

Voor eventuele toeschouwers (indien toegestaan), gebruik toiletten kleedkamers scheidsrechters.

Toiletten entree alleen bereikbaar vanuit Sportcafé.

Spreiding wedstrijden en trainingsuren

Teams van één vereniging kunnen gezamenlijk naar binnen.

18+ houd 1,5 m afstand.

Bij opvolgende vereniging zaal betreden nadat vorige vereniging de zaal heeft verlaten.

Hygiëne sportmaterialen

Gebruik zoveel mogelijk uw eigen materialen.

Reinig materialen die veel met de handen worden aangeraakt direct na elke trainingsactviteit/wedstrijd. In toestellenberging staan reinigingsmiddelen.

Handhaving

Elke vereniging stelt per training en of wedstrijd een zaalwacht aan die tevens voor zijn/haar eigen vereniging de Corona maatregelen handhaaft en toeziet op naleving van de richtlijnen (het Bestuur BC Gendt is hierover in overleg).

Scholen houden hun eigen protocol aan en volgen als zodanig ook die richtlijnen.

Stichting Sporthal Walburgen en V.V. De Bataven zorgen voor Corona coördinator die toezicht houdt en hiervoor aanspreekbaar is. Dienstdoende coördinatoren zijn herkenbaar aan groen hesje met opschrift “Gemeente Lingewaard”. Hesjes worden verstrekt door Stichting Sporthal Walburgen.

Gendt, juli 2020

Let wel: RIVM richtlijn: Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden echter voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, ook in de kantine en de kleedkamers.

Stichting Sporthal Walburgen.

****************

Training in Sporthal Walburgen

Met ingang van het nieuwe seizoen 2020-2021 wordt getraind door zeer ervaren trainer Humphry van Blommestein.

Het komend speelseizoen gaan we, zoals gebruikelijk, op woensdagavond om 19:30 uur van start met de training voor de
competitie– en reservespelers en gevorderde recreanten, zowel jeugd als senioren. Deze training zal tot 20:30 duren.
Vanaf 20:30 uur wordt er een training verzorgd van 30 tot 45 minuten voor nieuwe leden (beginnerstraining) en recreanten die
graag aan deze training willen deelnemen. Door middel van deze training kunnen we nieuwe leden beter opvangen en
begeleiden waardoor ze uiteindelijk kunnen deelnemen aan de training die om 19:30 wordt gegeven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat: Ilse van der Westen, tel. 0613155190 of info@bcgendt.nl