Handige links

hygiënevoorschriften van het RIVM

Sportprotocol NOC*NSF

Badminton Sportprotocol

https://www.badminton.nl/uploads/images/Leerlijnen-compleet-2020.pdf

https://www.badminton.nl/overzicht-berichtgeving-badminton-en-corona

CORONA PROTOCOL SPORTHAL WALBURGEN

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit
de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine
maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij
(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht)
hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Bekijk hier het overzicht van de maatregelen voor de sport op de website van de Rijksoverheid.

Training

In nauw contact met de trainer zullen leuke en uitdagende oefeningen worden voorgesteld voor zowel de gevorderden als voor de beginners.

Wedstrijden

We gaan ervan uit in seizoen 2020-2021 weer in september met de competitie te kunnen beginnen.

Hygiëne sportmaterialen

Gebruik zoveel mogelijk uw eigen materialen.

Reinig materialen die veel met de handen worden aangeraakt direct na elke trainingsactviteit/wedstrijd. In toestellenberging staan reinigingsmiddelen.

Handhaving

Bij de ingang van Sporthal Walburgen, zullen leden van het Bestuur de leden controleren op het CTB (corona toegangsbewijs).

Stichting Sporthal Walburgen en V.V. De Bataven zorgen voor Corona coördinator die toezicht houdt en hiervoor aanspreekbaar is. Dienstdoende coördinatoren zijn herkenbaar aan groen hesje met opschrift “Gemeente Lingewaard”. Hesjes worden verstrekt door Stichting Sporthal Walburgen.

Training in Sporthal Walburgen

Met ingang van het nieuwe seizoen 2020-2021 wordt getraind door zeer ervaren trainer Humphry van Blommestein.
Vanaf 9 juni 2021 mogen er weer groepslessen worden verzorgd.

Normaliter wordt gespeeld in de zaal op woensdagavond. Om 19:30 uur gaan we van start met de training voor de
competitie– en reservespelers en gevorderde recreanten, zowel jeugd als senioren. Deze training zal tot 20:30 duren.
Vanaf 20:30 uur wordt er een training verzorgd van 30 tot 45 minuten voor nieuwe leden (beginnerstraining) en recreanten die
graag aan deze training willen deelnemen. Door middel van deze training kunnen we nieuwe leden beter opvangen en
begeleiden waardoor ze uiteindelijk kunnen deelnemen aan de training die om 19:30 wordt gegeven.

In seizoen 2021-2022 willen we graag ook de beginnende jeugd ruimte willen geven om op passende tijden te komen spelen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat: Ilse van der Westen, tel. 0613155190 of info@bcgendt.nl