Dit jaar zijn we twee weken vroeger begonnen dan normaal, te weten op 19 augustus 2020. Natuurlijk met in acht neming van de benodigde corona maatregelen! Dit is heel soepel verlopen, en iedereen was natuurlijk blij om weer te kunnen badmintonnen in de zaal.

Dit seizoen zijn we gestart met training voor zowel onze competitiespelers als voor de recreanten. Natuurlijk zijn nieuwe leden van harte welkom om mee te komen doen!

Voor het begin van het seizoen zijn we gestart met een Nieuwsbrief, die ieder lid inmiddels heeft mogen ontvangen.
Wil je ook het nieuws volgen op Facebook: https://www.facebook.com/BCGendt.nl

Belangrijke data tot eind 2020:
Woensdag 19 augustus 2020: Begin nieuw badmintonseizoen
Woensdag 23 september 2020: Nationale Sportweek
Maandag 5 oktober tot en met zondag 25 oktober 2020: Rabo ClubSupport, stem op BadmintonClub Gendt
Vrijdag 16 oktober 2020: Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 12 december 2020: Kerststerren actie
Woensdag 16 december 2020: Jaarafsluiting
Zaterdag 11 april 2021: Sponsortoernooi B.C. Gendt, Seniorentoernooi

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat:
Ilse van der Westen, tel. 0613155190 of info@bcgendt.nl